wz

1. Zápis čísla

 

1.            Napiš číslo:

 

a)      stokrát větší než 103,2

b)      o sto menší než 103,2

c)      o 100 větší než 103,2

d)      stokrát menší než 103,2

 

2.            Napiš číslo:

 

a)      o 10 větší než 11,52

b)      desetkrát větší než 11,52

c)      desetkrát menší než 11,52

d)      o 10 menší než 11,52

 

3.            Napiš ve tvaru desetinného čísla:

 

 

4.            Napiš ve tvaru desetinného čísla:

 

 


 

2. Uspořádání čísel

 

1.      Doplň správné znaménko =, <, > k uvedeným dvojicím desetinných čísel:

 

a)  6,75  67          b)  0,158    0,16       c)  0,2    0,002                   d)  1,1     1,10

e)  156,24   87,56         f)   30      3,01       g)  1 023,4  123,45        i)  30,562    3,4560

j)   7,999 8   14,56 14,50              k)  222,222      2 000                    l) 13,4   13,400

 

2.      Seřaď sestupně níže uvedená čísla:

 

a)      10             7          6            2            5            9          8        4          3         1          11

b)      0,122 ; 12 ; 12,012 ; 120,12 ; 12,120 ; 1,202 ; 10,12 ; 12,20 ; 120 ; 122,02 ; 0,021 2

 

3.      Najdi všechna přirozená čísla, která jsou řešením daných nerovnic:

 

a)     6,356 > x > 3,02            b)      a < 2,021              c)       98,23 < y < 102,999

 

4.      Doplň správné znaménko <, >, = k uvedeným dvojicím desetinných čísel:

 

a)      8               7,999               13,4    13,000            3 000     333,333                24,60    24,66

b)      3,650        30,652             1,110  11,10             6,756     7                           156,24   87,56

c)      1 023,4     123,4               0,16    0,156             0,002     0,2                        30          3,010

 

5.      Seřaď vzestupně níže uvedená desetinná čísla:

 

a)      11                 9            8            6            4            7                 10      5        2            3       

b)      212,01      210        22,10     21,10     2,102     21,120        210,21        0,212     0,002 1 

6.      Najdi všechna přirozená čísla, která jsou řešením daných nerovnic:

 

a) 201,45 > a > 197,906                  b) 2,356 > x                        c) 6,204 < z < 9,01

 

 

3. Zaokrouhlování

 

1.            Zaokrouhli na setiny:


 

4,35 =         0,545 =  0,1871 =               16,3926 =                 6,1362 =               105,464 =

 

2.            Zaokrouhli na setiny:

 

6,39 =          0,1251 =          1,4872 =          12,4638 =        108,264 =        18,7692 =

 

3.            Zaokrouhli:

 

a)      na stovky:             294 356 =            5 046 982 =

 

b)      na tisíce::              5 572 =               36 015 =              5 364 =                8 836 =

26 745 =               27 500 =

 

 

4. Základní početní operace

 

1.      Vypočítej písemně (beze zbytku):

a) 39,06 + 4,5 = 43,56      b) 39,06 - 4,5 = 34,56        c) 39,06 . 4,5 = 175,77

d) 39,06 : 4,5 = 8,68         f) 39,06 + 3,6 = 42,66        g) 39,06 - 3,6 = 35,46

g) 39,06 . 3,6 = 140,616   h) 39,06 : 3,6 = 10,85

 

2.      Vypočítej písemně:  927,54 + 67,423 + 895,7 + 16,3 = 1906,963  

 

3.      Vypočítej písemně:  834,925 - 768,14 = 66,785

 

4.      Vypočítej písemně:  0,873 . 649 = 566,577

 

5.      Vypočítej písemně:  4,186 : 0,23 = 18,2

 

6.      Vypočítej písemně:  97,854 + 34,18 + 976,25 + 408,06 = 1516,344

 

7.      Vypočítej písemně:  876,34 - 298,478 = 577,862

 

8.      Vypočítej písemně:  807,4 . 9,706 = 7836,6244

 

9.      Vypočítej písemně:  4,212 : 0,18 = 23,4

 

10.  Vypočítej:

 

a)     305 + 6,12 + 0,010 8 + 7 + 10,5 =                           328,6308

      b)     110,5 + 12 + 0,444 + 1,63 =                                    124,574               

c)     23 - 6,521 =                                                             16,479

      d)     8,73 - 8,609=                                                           0,121        

e)     3,1 - 0,98 =                                                              2,12

f)      11,2 - 8,083 =                                                               3,117

 

11.  Vypočítej na jedno desetinné místo:

 

1 396 : 2,3 =                                                                     606,9

1 400 : 2,3 =                                                                      608,6

 

12.  Vypočítej:

 

a)            14 + 7,14 + 0,533 + 120,5 =                                   142,173

b)            16,2 + 2,52 + 8 + 0,020 8 + 120 =                          146,7408

c)            0,92 - 0,809 =                                                              0,111

d)            5,1 - 0,98 =                                                             4,12

e)            12,2 - 9,083 =                                                              3,137

f)              28 - 7,502 =                                                            20,498

 

13.  Vypočítej:

 


a)            32,5 + 20,04 =          52,54

b)            0,56 . 2,3 =               1,288

c)            48,01 – 39,5 =          8,51

d)            2,3856 : 0,42 =         5,68

e)            47,6 + 98,07 =          145,67

f)              0,87 . 4,6      =         4,002

g)            72,06 – 47,8 =          24,26

h)            2,8512 : 0,36 =         7,92


 

14.  Vypočítej:

 


a)            815,26 – 659,7    =   155,56

b)            5,875 : 0,47         =   12,5

c)            623,18 – 475,9    =   147,28

d)            311,71 : 7,3         =   42,7

e)            39,85 + 185,6 =       225,45

f)              874,6 . 0,56    =       489,776

g)            47,67 + 976,3 =       1023,97

h)            42,63 . 0,93    =        39,6459


 

15.  Vypočítej:

 


a)            7,96 – 4,18 + 2,96 =     6,74

b)            5,62 –  2,14 + 1,27  =   4,75

c)            4,7 + 18,4 : 4,6 =     8,7

d)            0,126 : 1,8 + 14,5 = 14,57

e)            0,91 : 1,3 – 0,5 =      0,2

f)              8,13 – 0,92 : 2,3 =    7,73


 

16.  Vyděl na 4 platné číslice:

 


a)            45, 3888 : 6,4 =            7,092

b)            14, 0832 : 0, 096 =       146,7

c)            236,368 : 0,68 =           347,6

d)            1 680,72 : 4,7 =            357,6

e)            1 399,78 : 2,3 =        608,6

f)              30 456 : 48 =            634,5

g)            6,4856 : 6,7 =           0,986

h)            0,20054 : 0,37 =       0,542


 

17.  Vynásob:

 


a)            873,4 .  1, 05 =    917,07

b)            973,6 . 7,04 =      6854,144

c)            327,48 . 0,97  =   317,6556

d)            426,39 . 4,8    =   2046,672

e)            34,2 . 976,74 =    33 404,508

f)              47,6 . 839,04 =    39 938,304

g)            87,7 . 486,23 =    42 642,372


 

18.  Napiš pod sebe a sečti:

 

a)            678,947 + 42,83 + 943,2 + 4,712 + 978,5 + 436,892 =             3085,081

b)            897,4 + 36,923 + 4,713 + 96,723 + 983,4 + 38, 726 =              2057,885

 

19.  Napiš pod sebe a odečti:

 

a)            76,814 - 49,725 =                                                                      27,089

b)            6 982 354 - 196 826,08 =                                                               6785527,92

 

20.  Sečti a odečti součet a rozdíl daných čísel 28 a 34,5.

 

21.  Vypočítej:

 

a)            9,15 + 67,16 : 7,3 – 10,824 =               7,526

b)            752,312 : 0,83 – 718,92 =                         187,48

c)            487,6 – 3 712,512 : 9,6 + 96,7 . 3 =          390,98

d)            972,463 – 639,247 . 0,6 =                         588,9148

e)            31,6 + 2,14 . 3,9 – 29,3 =                         10,646

f)              87,4 + 97,814 . 702 =                                68 752,828

g)            31,6 + 2,14 . 3,9 – 29,3 =                              10,646

 

 

22.  Vypočítej:

 


a)    27,6 . 42,08 =  1 161,408  

b)   506,3 . 409 =  207 076,7  

c)    93,4 . 8,7 =     812,58

d)   76,9 . 8,4 =    645,96

e)    380 . 2,07 =   786,6

f)      502 . 460 =      230 920


 

23.  Vypočítej:


 


a)      617,78 : 7,9 =  78,2                                           44,8 : 0,35 =    128

b)      40,572 : 0,84 = 48,3                                          5024 : 0,64 =   7 850


c)      111,94 : 2,9 =  38,6                                           388,69 : 4,7 =  82,7

 

24.  Vypočítej:

 


a)         4,2 – 3,8 =           0,4

b)        12,7 + 4,9 =         17,6

c)         179,74 : 3,8 =       47,3

d)        0,14364 : 0,57 =   0,252

e)         7,3 – 4,9 =           2,4

f)          126,96 : 4,6 =       27,6

g)         14,3 + 15,8 =       30,1

h)            3,41016 : 0,78 =4,372


 

25.  Vypočítej:

 


a)      217 . 1,2 : 5,6 =           46,5

b)      1 120 . 1,8 : 6,3 =            320


 

26.  Vypočítej:

 


a)      0,06 : 0,3 =             0,2

b)      0,5 . 0,07 =             0,035

c)      0,09 : 0,3 =             0,3

d)      0,18 : 0,6 =             0,3

e)      0,4 : 0,01 =             40

f)        0,28 : 0,14 =                2

g)      0,7 + 0,4 + 0,3 =              1,4

h)      0,9 + 0,4 + 0,2 =              1,5

i)        0,8 : 0,4 – 0,3 =           1,7

j)        0,8 : 0,4 – 0,2 =           1,8


 

27.  Vypočítej:

 


a)      12,326 – 7,931 =    4,395

b)      87,5 . 42,7 =           3 736,25

c)      5,875 : 0,47 =         12,5

d)      13,725 – 6,082 =    7,643

e)      0,506 . 4,709 =       2,382754

f)        17,76 : 3,7 =           4,8

g)      1,932 : 0,84 =         2,3

h)      30,832 : 8,2 =         3,76


 

 

28.  Vypočítej:

 


a)            57,81 : 4,7 = 12,3

b)            96,46 : 53   = 1,82

c)            24,444 : 28     = 0,873

d)            47,88 : 1,4 = 34,2

e)            2,4485 : 0,83 = 2,95

f)              1,5696 : 1,8    = 0,872

g)            271,32 : 0,76 =    357


 

29.        Vyděl na 4 platné číslice:

 


a)      14,0832 : 0,096 =   146,7

b)     45,3888 : 6,4 =       7,092


c)      875,4 : 1,05 =         833,7

d)      973,6 : 7,04 =         138,2


 

 

Početní operace s úhly


 


a)            340 56´ .  5      =   1740 40´

b)            1550 4´ :  4      =   380 46´


c)            430 38´ .  5      =   2180 10´

d)            1610 42´ :  6    =   260 57´


e)            470 49´ .  7      =   3340 43´

f)              1030 52´ :  8    =   120 59´


g)            1180 47´ .  6    =  7120 42´

h)            1750 12´ :  4    =   430 48´


i)              180 57´ .  6      =   1130 42´

j)              1130 39´ :  3    =   370 53´


k)            320 48´ .  5      =   1640

l)              1160 15´ :  9    =   120 55´


m)          160 46´ .  8      =   1340

n)            1660 8´ :  7      =   230 44´


o)            250 39´ .  7      =   1790 33´

p)            1770 42´ :  6    =   290 37´

 

 

5. Závorky

 

1.            Vypočítej:

 

a)      (50,091 + 6,789) : ( 14,2 - 7,88) =                      56,88 : 6,32 = 9

b)      (102,98 - 58,34) : (0,28 + 2,51) =                       44,64 : 2,79 = 16


c)      7,96 – ( 4,18 + 2,96 ) =     0,82

d)      5,62 – ( 2,14 + 1,27 ) =     2,21


 

2.            Vypočítej:

 

a)            16,5 – ( 331,2 : 24 ) =                        2,7

b)            123,7 – ( 3 + 0,7 . 4,3 ) + 14,03 =     131,72

c)            63,2 + ( 7 – 0,4 . 2,9 ) . 27,3 =          222,632

d)            ( 15 697,8 : 5,4 ) : 38 =                      76,5

e)            ( 27,4 . 18,3 + 3 866,58 ) : 78 =        56

 

3.            Vypočítej:

 

a)            ( 718 + 156 + 924 ) . ( 19,908 : 0,84 ) =          42 612,6

b)            ( 12 047 – 8 915 ) . ( 296 + 384 – 423 ) =       804 924

c)            ( 286,766 + 604,3 – 715,49 ) : 0,34 =              516,4

d)            814,6 – ( 156,96 : 4,8 ) =                                 781,9

e)            253 + ( 6 052 : 17 ) – 412 =                             197

f)              ( 484,826 + 467,39 – 817,48 ) : 4,2 =              32,08


g)            ( 1 284,278 – 906,05 ) : ( 2,22 + 2,08 ) =        87,96

 

4.            Vypočítej:

 


a)     ( 0,7 . 0,4 ) : 1,4 =          0,2

b)    ( 3,6 : 0,09 ) . 0,8 =        32

c)     ( 3,6 + 4,8 ) : 1,2 =         7

d)    ( 6,7 + 5,9 ) : 0,21 =       60

e)     0,7 – ( 0,4 + 0,3 ) =       0,6

f)      0,7 : ( 0,4 – 0,3 =           7

g)     0,9 – ( 0,4 – 0,2 ) =       0,7

h)     0,7 . ( 0,4 + 0,3 ) =        0,49

i)       0,9 . ( 0,4 + 0,2 ) =        0,54

j)      0,8 : ( 0,4 – 0,2 ) =         4

k)    7,8 : ( 6,8 – 4,2 ) =         3

l)       ( 8,9 + 13,6 ) : 1,5 =  15

m)   44,98 : ( 2,8 + 14,5 ) = 2,6


 

5.            Vypočítej:

 

a)            ( 274 . 183 + 386 658 ) : 78 =                5 600

b)            ( 236 + 172 ) : ( 900 : 75 ) =                   34

c)            ( 2 638,02 – 186,9 ) : 2,8 =                    875,4

d)            ( 718 + 156 + 924 ) . ( 19 908 : 84 ) =   426 126

e)            ( 1 134,038 – 187,358 ) : 23 =               41,16

f)              ( 148,5 – 132,372 ) : 4,2 =                     3,84

g)            ( 234,2 – 226,8492 ) : 9,4 =                   0,782

h)            ( 38,6 + 42,9 + 17,04 + 3,21 ) : 3,7 =     27,5

i)              ( 29,7 + 32,4 + 78,06 + 1,65 ) : 2,9 =     48,9

j)              ( 196,8 + 27,05 – 128,99 ) : 1,8 =     52,7

k)            ( 372,49 + 897,04 – 610,28 ) : 7,5 =      87,9

 

 

6. Převádění jednotek

 

1.            Vypočítej:

 


b)            16,39 . 1 000    =       16 390

c)            7,82 . 100         =       782

d)            340 . 100          =        34 000

e)            3,14 . 10           =        31,4

f)              7,8 : 10              =        0,78

g)            0,09 : 100         =        0,0009

h)            6,36 : 100         =        0,0636

i)              12,3   : 10         =        1,23

j)              8,16 . 100         =        816

k)            68,4 : 10           =        6,84

l)              0,006 : 100       =        0,00006

m)          84,327 : 100     =       0,84327

n)            55,66 : 1 000    =       0,05566

o)            72,56 . 1 000    =       72 560

p)            9,53 . 100         =       953

q)            340 . 10            =       3 400


 

2.            Převeď:

 


48 m            =   0,048 km

12 kg 42 g   =   12,042   kg

7 cm            =   0,07       m

4 050 kg      =   4,05       t

760 dm        =   76           m

38 kg           =   0,038      t


 

3.      Převeď:

 


98 g                =   0,098 kg

38 km 54 m    =   38,054   km

28 cm             =   0,28       m

42 012 m        =   42,012   km

583 cm           =   5,83       m

13,52 kg         =   13520    g


 

4.      Vypočítej:

 

12 . 100 =                     38,2 . 100 =                   350 . 100 =                    916 : 100 =     

0,35 : 10 =                    318 : 1000 =                  128 : 10 =                      315 : 1000 =        

48 : 1000 =                   31 . 100 =                      48,5 . 100 =                   0,356 . 10 =


 

5.      Převeď:

 


876 mm =            87,6       cm

98 cm =                   0,98       m


420 mm2 =      0,042      dm2

62 m =                620        dm

0,8 kg =              800        g

4 583 mm =             4,583      m

87 950 mm2 =     879,5      cm2

75 mm =                  0,075      m


 

6.      Převeď:


 


7,8 m         =       780         cm

46g            =       0,046      kg

2,3 t                =       2300      kg

0,96 cm     =        9,6          mm

72 mm        =        0,72        dm

8 273 cm   =        82,73      m

2,8 km    =        2800       m

27 mm    =        0,027      m

0,97 m    =        970         mm

75 g        =        0,075      kg

0,43 dm =        4,3          cm

360 kg    =        3,6         q


 

7.      Převeď na jednotky uvedené v závorce:

 

43 kg    =            ( g )             306 cm   =            ( m )                     5,6 dm2   =            ( cm2 )

9,6 km  =            ( m )            69 mm    =            ( dm )                   972 mm2 =            ( cm2 )   

8.      Převeď na jednotky uvedené v závorce:

 

128 cm  =            ( m )            28 kg =                 ( g )                      354 mm2 =            ( cm2 )

49 mm   =            ( dm )          7,2 km    =            ( m )                     4,8 dm2  =            ( cm2 )


 


9.      Převeď:


 


a)         25          l         =   25dm3

b)        1,5         dm3    =   1 500 cm3

c)           1 536     cm3    =   1,536 dm3

d)        650        l         =   0,65 m3

e)         1 220     cm3    =   1,22 dm3

f)          2,3         m3      =   2 300 l

g)         52               l         =   52 dm3

h)         2,5         dm3    =   2 500 cm3

i)           3 820     cm3    =   3,82 dm3

j)          450        l         =   0,45 m3

k)        1 050     cm3    =   1,05 l

l)           3,2         m3      =   3 200 dm3


m)       25              cm2    =   2 500 mm2

n)         10          m2      =   1 000 dm2


o)        1 873     mm2 = 0,1873 dm2


 

10.  Převeď:

 


a)               42,3       l =          42,3       dm3

b)            48,3       m3 =            48 300   l


c)            12,7       dm3 =     12 700   cm3

d)              43 615   cm3 =      43,615   dm3


e)            769        l         =   0,769     m3

f)              725,6     cm3    =        0,7256   l


 

11.  Převeď:

 


a)            47          l         =   47 dm3

b)            2,8         dm3    =   2 800 cm3

c)            2 713     cm3    =   2,713 dm3

d)        180           l         =        0,18 m3

e)        6 750        cm3    =        6,75 l

f)          8,7            m3     =        8 700 l


 

 

7. Výpočet neznámé

 

1.            Řeš rovnice:

 

a)      7,708 = 8,2y                           y = 0,94

b)      3,6y = 2,952                           y = 0,82

 

2.            Řeš rovnice:

 

a)      7x - 45 = 8,08 : 2,02                   x = 7

b)      3x - 24 = 3,06 : 1,02                   x = 9               

 

3.            Vypočítej rovnici:

 


a)            0,82 + x = 0,9       x = 0,08

b)            x – 3,6 = 4,08        x = 7,68

c)        6,1 + x = 8,7              x = 2,6

d)            x – 4,02 = 0,87          x = 4,89


 

4.            Vypočítej rovnice:

 


a)            18,5 + x = 30,6           x = 12,1

b)            x + 19,7 = 24,3           x = 4,6

c)            9,7 - x = 4,81             x = 4,89

d)            x - 14,3 = 3,78           x = 18,08


 

5.            Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 


a)            48 + x = 97                x = 49

b)            124 – x = 79              x = 45

c)            x – 72,6 = 85,4          x = 15,8

d)            56 + x = 83                x =    27

e)            x – 14,2 = 3,5            x =    17,7

f)              186 – x = 57              x=     129


 

6.            Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 


a)            6,4 + x = 9,3

b)            x – 12,5 = 28,7

c)            14,3 – x = 9,2

d)            x – 18,2 = 26,3

e)            13,7 – x = 9,3

f)              4,8 + x = 8,4

g)            28 + x = 96

h)            x – 4,8 = 12,6 + 38,49


 

7.            Vypočítej rovnice a proveď zkoušku:

 


a)            32 + x = 78

b)            x – 9,6 = 13,7 + 48,73

c)            7,708 = 8,2y

d)            7x - 45 = 8,08 : 2,02

e)            3,6y = 2,952

f)              3x - 24 = 3,06 : 1,02


 

8.            Vypočítej neznámou:

 


a)            3,8 + x = 12,5       x = 8,7

b)            x – 26,3 = 35,4      x = 61,7

c)            18,2 – x = 7,4        x = 10,8

d)            x + 12,6 = 42,5     x = 29,9

e)            6,7 + x = 10,4       x = 3,7

f)              x – 12,7 = 3,9        x = 16,6

g)            4,6 + x = 12,3       x = 7,7

h)            x – 6,9 = 7,5          x = 14,4


 

9.            Vypočítej rovnice:

 


a)            3,2 . x = 4,12             x = 1,29

b)            6,62 . d = 6,951         d = 1,05

c)            0,68 . a = 2,108         a = 3,1

d)            1,82 . y = 4,5             y = 2,47

e)            0,12 = 0,8 . b             b = 0,15

f)              1,32 . u = 13,2           u = 10


 

10.        Vypočítej rovnice:

 


a)            7,8 + x = 10,1       x = 2,3

b)            3,9 + x = 12,6       x = 8,7

c)            x – 7,07,83 = 3,52      x = 10,55

d)            x – 9,03 = 7,51      x = 16,54

e)            4,7 + x = 9,5              x = 4,8

f)              x – 6,4 = 3,9              x = 10,3

g)            12,5 – x =    10,2       x = 2,3

h)            x + 26,3 =    47,6       x = 21,3


 

11.        Vypočítej neznámou:

 


a)            96,7 – x =    38,9       x = 57,8

b)            103,2 + x =  199,7     x = 96,5

c)            x – 36,8 =    93,9       x = 130,7

d)            x + 106,5 =  132,9     x = 26,4

e)            7,2 . x =       43,2       x = 6

f)              0,43 . x =     13,76     x = 32

g)            0,6 . x =       2,82       x = 4,7

h)            32 =  0,8 . b             b = 40


 

12.        Vypočítej neznámou:

 


a)            28,8    =   3,6 . c     c = 8

b)            587,5  =   47 . a      a = 12,5

c)            4,13 . x = 1 259,65    x = 305

d)            0,28 . x =     1,1396   x = 4,07

e)            7,3 . x =       4,234     x = 0,58

f)              0,82 . x =     11,89     x = 14,5

g)            38,27 =   8,9 . a         a = 4,3

h)            61,64      =   6,7 . b    b = 9,2


 

13.        Vypočítej soustavu rovnic:

 


a)            12 x = 60

                   3x = y              y = 15

 

b)            20 x = 120

                   4x = y              y = 24


 

 

8. Slovní úlohy

 

1.            Jeden kilogram kuřete stojí 49,40 Kč. Jakou hmotnost mělo kuře, za které jsme zaplatili

74,10 Kč ?

1,5 kg

2.            Prázdná nádoba má hmotnost 4,6 kg. Naplněná olejem 26,68 kg. Kolik litrů oleje je v nádobě, když jeden litr oleje má hmotnost 920 gramů?

24 litrů

3.            Určete aritmetický průměr tří nejmenších trojciferných čísel !

101

4.            Ve vodní nádrži se dvěma odtoky bylo celkem 505,5 litrů vody. Prvním odtokem vyteče za minutu 15,4 litrů vody a druhým pak 18,3 litrů vody za minutu. Za kolik minut se vyprázdní celá nádrž ?

15 minut

5.            Paní koupila 0,75 metrů látky za 243,00 Kč. Za kolik Kč se prodával 1 metr ?

324 Kč

6.            Určete aritmetický průměr tří největších trojciferných čísel !

998

7.            Horník narubal za směnu 12,48 t uhlí, nejlepší pracovník vytěžil o 6,89 t více. Kolik tun uhlí narubali společně ?

31,85 t

8.            Libor kupoval dva balíčky čaje po 4,60 Kč a tři malé čokolády po 2,50 Kč. Kolik Kč zaplatil ?

 

9.            Maminka poslala Martina na nákup a dala mu 50 Kč. Martin má koupit cukr za 8 Kč, kávu za 12 Kč, dva litry mléka po 2,90 Kč a tetě bonboniéru. Kolik Kč mu zbylo na bonboniéru ?

 

10.        Libor kupoval dva balíčky čaje po 4,60 Kč a tři malé čokolády po 4,80 Kč. Kolik Kč zaplatil ?

 

11.        Opraváři opravili 19,6 km silnic místo plánovaných 7 km. Kolikrát překročili plán ?

 

12.        Maminka poslala Romanu na nákup a dala jí 50 Kč. Romana měla koupit cukr po 7,30 Kč, 3 lity mléka po 2 Kč, kávu za 24 Kč a 10 rohlíků po 40 haléřích . Kolik Kč jí zbylo ?

 

13.        Motocyklista jede průměrnou rychlostí 62 kilometrů za hodinu. Jakou vzdálenost ujede za 6 hodin 45 minut ?

 

14.        Automobil ujel vzdálenost 97,5 km za 1 hodinu 15 minut. Jakou jel průměrnou rychlostí ?

 

15.        Rychlost světla je 300 000 kilometrů za sekundu. Za jakou dobu doletí ze Země na Měsíc, který je vzdálen 384 000 km ? Vypočítej na dvě desetinná místa.

 

16.        Trubku dlouhou 3,25 m rozřezali na dvě části. Jedna část byla dlouhá 2,3 m. Jak byla dlouhá druhá část ?

 

17.        Tři metry látky stojí 630 Kč. Kolik stojí 5 m látky ?